מחשבון עגורנים

  • 42856102071.png
  • 36716001512.png

תיאור הפרוייקט

בנייה והקמה של מחשבון המציג תוצאות על פי פרמטרים שהמשתמש בוחר מתפריט קיים.

המחשבון נבנה כמערכת נפרדת עם מערכת לניהול ב-PHP ושימוש בJquery.

ההתאמות העיצוביות בוצעו על פי בקשת הלקוח.

בסיום הפרוייקט בוצעה הטמעת המחשבון במערכת ה-Wordpress של הלקוח על אתר קיים.

בפרוייקט זה בוצע שיתוף פעולה עם חברת Coca Interactive.


מאפייני הפרוייקט

PHP
הטמעה בWordpress
מחשבון
עיצוב מותאם אישית
פיתוח עצמאי