Zionism Calander

 • 16903799781.png
 • 1127668752.png
 • 95297699553.png
 • סוג הפרוייקט:
  אחר
 • שם הלקוח:
  קרן 'עם ישראל'
 • משך הפרוייקט:
  כחודש
 • קישור לפרויקט:

תיאור הפרוייקט

לטובת פרוייקט משותף לעמותת 'שבעים פנים לציונות' וקרן 'עם ישראל' פיתחנו מערכת לוח שנה המכילה אירועים ציונים שנתיים. האתר פותח בהדרכה מלאה והקשבה צמודה לדרישות.


מאפייני הפרוייקט

אתר אירועים
מערכת Wordpress
עיצוב מותאם אישית
שפה: עברית